CROSS – DOCKING

Cross-docking w MBS Logistics

MBS Logistics Sp. z o.o. oferuje Klientom możliwość usługi cross-dockingu polegającej na tym, iż towar dostarczony do magazynu jest od razu przeładowywany, pomija się część związaną ze składowaniem towaru w magazynie.

Pozwala to na obniżenie kosztów całkowitych w łańcuchu dostaw.

Wymaga jednak dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

Dzięki wykorzystaniu cross-dockingu można w jednym ciągu zrealizować wiele zamówień towarów.

Magazynowanie w MBS

Magazyn Oleśnica
Magazyn Warszawa
Magazyn Wrocław
Magazyn Bydgoszcz

Kontakt

mbs@mbslogistics.pl 71 399-90-80

Kontakt MBS Logistics